Επίδειξη ΔΑϊΣ 15/5/2004 «Μονοπάτι του Πολεμιστή»

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu