4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wushu 12/13/4/2003 Ν. Ηράκλειο