Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Semi Contact 12/12/2004 Βρηλλίσια