Παρουσίαση του Luohan…..του τμήματος Θεατρικών Σπουδών