Πρωτάθλημα Semi Contact 2-3 Ιουνίου (Μαρούσι Αγ. Θωμάς)