3 Ορεινός Αγώνας Δρόμου Αρτεμισίου Όρους 22,5 χιλ.