3 Σεμινάριο εκπαιδευτών Luohan (Ερέτρια 26-27 Ιουνίου)