Ο Πανόπουλος στη λίστα επιτυχόντων της σχολής προπονητών

Ανακοινώθηκε η λίστα επιτυχόντων της σχολής προπονητών της Ελληνικής ομοσπονδίας Γουσού Κουνγκ Φού, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο  καλοκαίρι.
Ο Πανόπουλος Βαγγέλης   φοίτησε στη σχολή και είναι μέσα στους επιτυχόντες.
Συγχαρητήρια. Καλή σταδιοδρομία στο προπονητικό σου έργο.
Η έκδοση των πτυχίων θα γίνει αφού, ελεγχθούν τα ποινικά μητρώα όλων των υποψηφίων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: http://www.wushu.org.gr/

__________________________________________________