Ανοικτό Σεμινάριο στo Taolu Hung Sau Yup Seung Pei Sau

Ανοικτό Σεμινάριο στo Taolu “Γυμνά χέρια -Διπλά Στιλέτα” Hung Sau Yup Seung Pei Sau με τον Sifu Λαμπάδα Θεόδωρο θα πραγματοποιηθεί στην σχολή του sifu Παναγιωτάκη Δημήτρη, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει την εκμάθηση, ανάλυση και μαχητικές εφαρμογές της φόρμας.
Το «Hung Sau Yup Seung Pei Sau», ανήκει στο δεύτερο επίπεδο των φορμών του Choy Lee Fut και είναι η πρώτη φορά που διδάσκεται.
Για πληροφορίες, συμμετοχές επικοινωνήστε με τον sifu Παναγιωτάκη Δημήτρη στο Τηλ: 6974853116
Συμμετοχές Περιορισμένες!!