Διακοπές των Χριστουγέννων

Η σχολή Ναυπλίου  για τις διακοπές των Χριστουγέννων θα κλείσει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξει την Παρασκευή  8 Ιανουαρίου.
Μέσα στις γιορτές θα γίνουν προπονήσεις μόνο για τα αγωνιστικά τμήματα, τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 30 
Δεκεμβρίου
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου

  ώρα 7:00 -8:30

________________________________