ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Εξετάσεις προαγωγής επιπέδου πραγματοποιήθηκαν (ζώνης), 16 και 23 Ιουλίου με τα ιατρικά πρωτόκολλα  λόγω του κορωνοϊού και χωρίς την παρουσία κοινού.