Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διπλή Καριέρα:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Δήμο Ναυπλιέων και τον ΔΟΠΠΑΤ (Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού) διοργάνωσαν Διεθνές Συνέδριο με θέμα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διπλή Καριέρα: Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ζώνης για τη Διπλή Σταδιοδρομία των Αθλητών (DC4AC)».
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στις 2 Ιουνίου 2017 στο Βουλευτικό, στην πόλη του Ναυπλίου.
Την Ελληνκή Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ-φού εκπροσώπησε ο sifu Λαμπαδας Θ. επίσης παραβρέθηκε και η δασκάλα Κοκκινάκη Άννα