η Μαρία Κριτής…fu Jow pai

Η Μαρία Λαμπάδα ήταν κριτής  στα  Ταολού, στο πρωτάθλημα της ένωσης Fu Jow pai που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό των Άν. Λιοσίων το Σάββατο 11 Μαρτίου.
Η Μαρία αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που τις δίνονται και αποκτά εμπειρίες  από όλο το φάσμα του Κουνγκ-φού.
Να ευχαριστήσουμε την ένωση fu jow pai για την δυνατότητα που της έδωσε.