Λειτουργία της σχολής Ναυπλίου τις Ημέρες του Πάσχα

Η σχολή Ναυπλίου για τις Ημέρες του Πάσχα θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημέρες και ώρες  με κοινά μαθήματα για όλες τις ηλικίες:

1 Γκρουπ

2 Γκρουπ

Μ. Δευτέρα

7 : 00 – 8:00

8:00-9:30

Μ. Τρίτη
 
Τετάρτη Του Πάσχα
Πέμπτη  Του Πάσχα
Παρασκευή Του Πάσχα