Λειτουργία της σχολής Ναυπλίου τις Ημέρες του Πάσχα

Η σχολή για τις Ημέρες του Πάσχα θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημέρες και ώρες  με κοινά μαθήματα για όλες τις ηλικίες:

1ο  Γκρουπ

2ο  Γκρουπ

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη

Τετάρτη Του Πάσχα

Πέμπτη  Του Πάσχα

Παρασκευή Του Πάσχα

Μαθητές Δημοτικού

6 : 30 – 7:30

Υπόλοιποι μαθητές

7:30-9:00