Απόσπασμα από το βιβλιο του sifu Gaspar Garcia “ η κληρονομιά των δασκάλων μου”

Οι δάσκαλοι του Choy Lee Fut έχουν βαθειά κατανόηση των νόμων του Yin και του Yang που βρίσκουν εφαρμογή στην κινησιολογία του σώματος (μακρύ/κοντό, μαλακό/σκληρό, μέσα/έξω), στην αναπνοή (εισπνοή/εκπνοή), στο νού (εξωτερίκευση σκέψεων/εσωτερική συγκέντρωση), και στην ροή της ενέργειας μέσω των οδών του σώματος.
Η μεγιστοποίηση της αντίθεσης μεταξύ των φάσεων του Yin και του Yang δημιουργεί μια πολύ δυνατή «αντλία Yin Yang» η οποία αυξάνει την κυκλοφορία της ενέργειας, την ταχύτητα και την δύναμη: στοιχεία τα οποία αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους των Πολεμικών Τεχνών. Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση που επιτυγχάνεται μεταξύ των δύο αυτών αντίθετων δυνάμεων, τόσο δυνατότερη είναι η  «αντλία» και τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.
Η «αντλία Yin Yang» μπορεί να παρατηρηθεί ξεκάθαρα κατά την εξάσκηση της φόρμας που ονομάζεται «Τα χέρια των δεκαοκτώ Luohan» (Sap Baat Lohon Sau), όπου τα μακριά και δυνατά τεντώματα, συνδεδεμένα με βαθειά εισπνοή και πλήρη εκπνοή, και υποστηριζόμενα από τη δουλειά του νού η οποία ενεργοποιεί περαιτέρω τις δύο προηγούμενες ικανότητες (κίνηση του σώματος και αναπνοή), παράγουν μια πολύ δυνατή κίνηση ενέργειας μέσω της οποίας η υγεία σας, η μαχητικές σας ικανότητες, η σοφία σας ή η κατά κόσμο επιτυχία σας είναι σίγουρο ότι θα επωφεληθούν.
Αλλά η αντλία αυτή δεν χρησιμοποιείται μόνο στα χέρια των δεκαοκτώ Luohan, ή για λόγους υγείας και άσκησης του πνεύματος μόνο, αλλά και για την μάχη.  Αυτό το παιχνίδι αντιθέσεων, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάχης του Choy Lee fut, εξασκείται μέσω των μαχητικών φόρμ (Dau Lo), και φτάνει στην εμφανέστερη έκφραση του, στο Mo Gik, πιθανόν το πιο προχωρημένο φόρμ στο σύστημα του Choy Lee Fut.
Επεκτείνοντας αυτή την αρχή, στο Choy Lee Fut κάνουμε λόγο για το Noi Lim Gwaam  ή αλλιώς την εσωτερικές πόρτες (την περιοχή του στήθους και των κοιλιακών που εκτείνεται στους αγκώνες και στα γόνατα) ή για το Ngoi Lim Gwaam (που αποτελείται από την περιοχή του αγκώνα ώς τα χέρια, των γονάτων μέχρι και τα πέλματα και βασικά οτιδήποτε βρίσκεται εκτός των εσωτερικών πορτών). Στο  Choy Lee Fut, στη στάση μάχης ή κατά την εκτέλεση ενός μπλόκ όπως το Chin Ji ή το Au Saau, η συγκέντρωση και η ενέργεια μεταφέρονται απο τις εξωτερικές πόρτες στις εσωτερικές πόρτες και κατόπιν  χαμηλώνουν και μένουν στο κέντρο ενέργειας, το οποίο καλείται  χαμηλό Dan Tien. Σε αντίθεση, κατά την επίθεση, η ενέργεια που αποθηκεύεται στις εσωτερικές πόρτες (χαμηλό Dan Tien) μεταφέρεται προς τα πάνω και εξωτερικά, όπου εκρήγνυται στις εξωτερικές πόρτες (γροθιές και πόδια)