Πρόγραμμα Για τις Ημέρες Του ΠΑΣΧΑ

Η σχολή για τις Ημέρες του Πάσχα θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημέρες και ώρες  με κοινά μαθήματα για όλες τις ηλικίες.

Tο τμήμα των Νηπίων θα λειτουργήσει μαζί με τα σχολεία

Πρόγραμμα
1ο  Τμήμα 2ο  Τμήμα
Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη

Τετάρτη Του Πάσχα

Πέμπτη  Του Πάσχα

Παρασκευή Του Πάσχα

Μαθητές Δημοτικού

6 : 30 – 7:30

Υπόλοιποι μαθητές

7:30-9:00