Διακοπές των Χριστουγέννων

Η σχολή Ναυπλίου  για τις διακοπές των Χριστουγέννων θα κλείσει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξει την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.
Μέσα στις γιορτές θα γίνουν προπονήσεις μόνο για τα αγωνιστικά τμήματα, τις παρακώτω ημερομηνίες και ώρες.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

5:30 :  7:00

_______________________