Σε ευχαριστώ sifu για την εμπιστοσύνη σου……..

Ήταν πολύ μεγάλη η έκπληξη αλλά και η χαρά μου για την τιμητική βράβευση που μου επιφύλαξε ο sifu μου, Gaspar Garcia, ενώπιο των καινούριων εκπαιδευτών του Luohan Qigong,  για την διάδοση του Choy Lee Fut kung-fu και του Luohan Qigong στην Ελλάδα, τα τελευταία 20 χρόνια.

Σε ευχαριστώ sifu για την εμπιστοσύνη σου……..