Συγχαρητήρια Επιστολή από την Π.Ο.Κ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Kικ Μποξινγκ με Αρ. Πρωτ.: 4673/04-11-2014 απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο σύλλογό μας για την διοργάνωση του 8 Παλαμηδείου πρωταθλήματος. Η επιστολή είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσποδίας.

__________________________________