Τμήμα Αυτοάμυνας

Από Τρίτη 15 Ιανουαρίου και κάθε Τρίτη βράδυ 9:30 με 10:30.