Επίδειξη ΔΑϊΣ 15/5/2004 “Μονοπάτι του Πολεμιστή”

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu