Κοπή Βασιλόπιτας Ναύπλιο 15/2/2003

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu