Πρωτάθλημα Semi Contact 2-3 Ιουνίου (Μαρούσι Αγ. Θωμάς)

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu