Χαλκίδα Πρωτάθλημα Π.Ο.Κ. 15/16 Δεκεμβρίου 2002

© Copyright - Hellas Choy Lee Fut Kung Fu