Σεμινάριο στη Χρήση Απινιδωτή

Την Δευτέρα, 8 Μαΐου, η νοσηλεύτρια – εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ναυπλίου του Ε.Ε.Σ., κυρία Ιωάννα Παππά, θα είναι στη σχολή μας για ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα στη χρήση Απινιδωτή.
Μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της σχολής άνω των 15 χρονών αλλά και γονείς.
(Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν τα μαθήματα των δυο τελευταίων τμημάτων)